"Renata Oszast od 15 lat jest związana z sektorem finansowym i posiada duże doświadczenie w obszarze wsparcia i rozwoju zasobów ludzkich, kształtowania kultury korporacyjnej, prowadzenia projektów związanych z integrowaniem organizacji. Doświadczenie to gromadziła zarówno w podmiotach komercyjnych, w tym bankach, jak i w administracji publicznej. Zajmowała stanowiska kierownicze, ma też doświadczenie w sprawowaniu funkcji Dyrektora Generalnego” – informuje biuro prasowe UKNF.

Reklama

Renata Oszast dyrektorem generalnym UKNF

Oszast pracowała w Ministerstwie Finansów od sierpnia 2019 r. do lutego 2022 r. Przyszła do resortu z Santander Bank Polska (wcześniej Bank Zachodni WBK), czyli instytucji, którą przed wejściem do rządu kierował obecny premier Mateusz Morawiecki. Oszast była określana jako jego najbliższą współpracowniczka w resorcie. Odeszła z ministerstwa kilka tygodni po wejściu w życie Polskiego Ładu, niedługo po dymisji szefa resortu Tadeusza Kościńskiego (również pracującego wcześniej z Morawieckim w banku) i odwołaniu wiceministra Jana Sarnowskiego.

Zgodnie z przepisami nadzór nad działalnością KNF sprawuje premier. Do uprawnień szefa rządu należy powołanie przewodniczącego Komisji i wiceprzewodniczących (na wniosek jej szefa).

Na poniedziałkowym spotkaniu z kierownictwem urzędu Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF zaprezentował priorytety i kierunki działania nadzoru w 2023 r.

Są to:

1. Wypracowanie założeń optymalnego modelu rynku kredytów hipotecznych;

2. Wypracowanie rozwiązań mających na celu dalsze eliminowanie ryzyka dotyczącego hipotecznych kredytów walutowych;

3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu ustalenie właściwej równowagi pomiędzy wartością produktu dla klienta a wartością dla podmiotu nadzorowanego;

4. Sprawne i bezpiecznie wdrożenie reformy wskaźników referencyjnych (tranzycja na wskaźnik WIRON);

5. Zagospodarowanie nowych obszarów nadzorczych – implementacja unijnych regulacji dotyczących kryptoaktywów, perspektywa wdrożenia regulacji dotyczących operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego;

Reklama

6. Rozwój zaawansowanej analityki i innych technologii mogących stanowić wsparcie działań nadzorczych;

7. Zrównoważone finanse i tworzenie infrastruktury dla finansowania transformacji energetycznej.

"Nadzór wdraża także zmiany w funkcjonowaniu Urzędu KNF, zwłaszcza w obszarze tzw. wsparcia dla obszarów merytorycznych UKNF. Wiodącą rolę w tym obszarze pełnić będzie Renata Oszast” – wskazuje biuro prasowe UKNF.