Melissa Dell (Massachusetts Institute of Technology), Benjamin Jones (Uniwersytet Północno-Zachodni) i Benjamin Olken (MIT) przeanalizowali związek między zmianą wysokości temperatur oraz częstotliwości opadów a wzrostem PKB. Okazało się, że – w odróżnieniu od krajów bogatych – w państwach biednych wzrost temperatury obniża tempo wzrostu PKB, np. średnia temperatura wyższa o 1 st. C to średnie tempo wzrostu PKB niższe o 1,3 pkt proc. w każdym roku. Co ciekawe, badacze zaobserwowali odwrotną zależność między występowaniem lat ze szczególnie wysoką temperaturą a produkcją przemysłową – ta spadała z kolei w krajach bogatych. Okazało się, że w obu przypadkach częściowo jest za to odpowiedzialny spadek produktywności pracowników.
E. Somanathan (indyjski Institute for Studies in Industrial Development), Rohini Somanathan (Uniwersytet w Delhi), Anant Sudarshan (Uniwersytet Chicagowski) oraz Meenu Tewari (Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill), korzystając z danych o indyjskim przemyśle, ocenili wpływ rosnących temperatur na efektywność pracy. Badacze zauważyli, że podczas gorących dni obniżenie produktywności objawia się w dwojaki sposób: albo przez obniżenie poziomu wytwarzania, albo przez absencję w pracy. Według ich analizy ścieżka wzrostu PKB będzie aż o 2,1 pkt proc. niższa, jeśli średnie temperatury na świecie wzrosną o 1 st. C.
Z kolei Melissa LoPalo (Uniwersytet Stanu Montana) przyjrzała się produktywności pracowników zbierających dane z gospodarstw domowych dla programu badań demograficznych i zdrowotnych (DHS) z 46 krajów. Okazało się, że te osoby kompletują o 20 proc. mniej wywiadów na godzinę w trakcie najbardziej gorących i najbardziej wilgotnych dni w porównaniu do tych o łagodniejszej aurze. Pracownicy adaptują się do wykonywania zadań w coraz trudniejszych warunkach poprzez rozpoczynanie pracy wcześniej – oznacza to, że spędzają więcej godzin w terenie za tę samą płacę. Co więcej, pracownicy są istotnie mniej produktywni przy wykonywaniu zadań, w trakcie których monitorowanie ich zaangażowania jest bardzo trudne.
Reklama