Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.