- W Rzeszowie dotychczas zostało złożonych 6857 wniosków o dodatek węglowy - przekazał Artur Gernand z kancelarii prezydenta miasta. W stolicy regionu jest zgłoszonych łącznie 7848 kotłów węglowych, pieców kaflowych, kuchni opalanych węglem. Z kolei na inne źródła takie, jak: pellet, drewno, gaz dotychczas wpłynęło 2052 wnioski.

Reklama

Jak zauważył Gernand zdecydowana większość gospodarstw domowych złożyła już wnioski o dodatki węglowe. Ocenił jednocześnie, że do środy, kiedy mija ostateczny termin składania wniosków, wszyscy zainteresowani zdążą je złożyć.

- Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożyliśmy zapotrzebowanie na kwotę ok. 8,2 mln zł na wypłatę dodatku węglowego. Otrzymaliśmy dotychczas 1 mln 670 tys. zł, co pozwoliło wypłacić już pieniądze 557 gospodarstwom - przekazał Gernand. Dodał, że miasto czeka na dalsze środki.

Przedstawiciele samorządów z woj. śląskiego informują, że choć szczyt składania wniosków o dodatek węglowy już minął, kolejne wnioski wciąż napływają. Np. w niespełna 200-tysięcznym Sosnowcu, gdzie złożono dotąd ok. 8,7 tys. wniosków o taki dodatek, w ostatnich dniach przyjmowano średnio ok. 100 nowych wniosków dziennie.

- Zainteresowanie wciąż jest spore - skomentował rzecznik Urzędu Miasta Rafał Łysy. Na razie liczba wniosków o dodatek węglowy nie przekłada się w Sosnowcu na liczbę wniosków o preferencyjny zakup węgla - do poniedziałku Urząd Miasta przyjął 424 takie wnioski; wpływa ich ok. 60-90 dziennie. Pierwsze z nich są już realizowane, za pośrednictwem składu, będącego kwalifikowanym dostawcą węgla z Polskiej Grupy Górniczej.

W Łodzi według ostatnich danych, do Centrum Świadczeń Socjalnych wpłynęło ok. 18 tys. wniosków o dodatek węglowy. Urzędnicy rozpatrzyli 14 tys. wniosków. Ponad 2,5 tys. wnioskujących o dodatek węglowy otrzymało decyzję odmowną, głównie z powodu zbyt późnego wpisania głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wypłaty dodatku rozpoczęły się 23 września.

Zastępca dyrektora ds. wsparcia rodzin z dziećmi Poznańskiego Centrum Świadczeń (PCŚ) Damian Napierała poinformował w poniedziałek, że do tej pory, w stolicy Wielkopolski, złożono ponad 12,6 tys. wniosków o dodatek węglowy, z czego rozpatrzono ponad 11,4 tys. podań – prawie 7,2 tys. pozytywnie, a w niespełna 4 tys. przypadków odmówiono przyznania dodatku.

Napierała wskazał również, że do tej pory do PCŚ wpłynęło prawie 2,4 tys. wniosków o przyznanie dodatku na inne źródła ogrzewania, np. drewnem, olejem opałowym, gazem LPG. Z tej puli dotychczas rozpatrzono prawie 1,4 tys. podań – w 601 przypadkach przyznano dodatek, a 764 wnioskodawcom odmówiono.

Jak wyjaśnił, na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEBB) szacowano, że w Poznaniu o dodatek węglowy wystąpi około 15 tys. gospodarstw domowych, a o wsparcie na ogrzewanie innymi źródłami ciepła około 10 tys. - Należy jednak pamiętać, że w CEBB są zgłoszone wszystkie źródła ogrzewania gospodarstw domowych i są sytuacje, gdzie w jednym gospodarstwie wykazano różne sposoby ogrzewania, a sam wnioskodawca składając wniosek decyduje, które ze zgłoszonych jest ogrzewaniem wiodącym. Zatem liczba istniejących źródeł ogrzewania wykazanych w CEBB nie będzie w 100 proc. przekładać się na liczę wniosków o wsparcie finansowe - zastrzegł.

Reklama

Zastępca dyrektora podał również, że jak dotąd do PCŚ od tzw. podmiotów wrażliwych – np. placówek leczniczych czy oświatowych - wpłynęło siedem wniosków o dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. - Mała liczba wniosków wynika z faktu, że większość podmiotów, które z racji swojej działalności kwalifikowałby by się do pomocy nie korzysta z ogrzewania na węgiel, olej opałowy czy też drewno. W Poznaniu zdecydowana większość takich podmiotów np. szkoły korzysta z ciepła systemowego lub ogrzewania gazowego - wyjaśnił Napierała.

Rzeczniczka Świętokrzyskiego Urzędu WojewódzkiegoMarzena Chodakowska poinformowała, że samorządy z regionu otrzymały dotąd prawie 475 mln złotych na dodatek węglowy. O środki wnioskowały wszystkie 102 gminy z województwa świętokrzyskiego.

Chodakowska zaznaczyła, że w tym tygodniu urząd spodziewa się otrzymać z Ministerstwa Klimatu i Środowiska czwartą transzę środków, które będą przekazywane samorządom na wypłatę mieszkańcom dodatku węglowego. Dzięki temu do mieszkańców trafi 90 proc. z wnioskowanych wcześniej funduszy. W województwie świętokrzyskim dostępnych jest 157 punktów sprzedaży opału po preferencyjnych cenach, najwięcej - 47 w pow. kieleckim.

Jak przekazał wrocławski magistrat, do tej pory złożonych zostało 11 000 wniosków o dodatek węglowy - z czego 1000 online. 1885 wniosków wpłynęło natomiast o dodatek do pozostałych źródeł ciepła - z czego online złożonych zostało 900.

W Kaliszu – jak poinformowano w Biurze Świadczeń Rodzinnych – do dzisiaj złożono 7818 wniosków w celu wypłaty dodatku węglowego. Blisko 3400 gospodarstw dostało już zwrot środków na łączną kwotę niewiele ponad 10 mln złotych. Wypłata dodatków - jak zapewniono w wydziale - jest realizowana według kolejności złożenia wniosków, natychmiast po otrzymaniu transzy z budżetu państwa.

- W Szczecinie złożono dotychczas 11 257 wniosków o dodatek węglowy - poinformował Maciej Homis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Złożono też 2627 wniosków o dodatek do ogrzewania gazem, pelletem lub drewnem. Dodał, że do tej pory wypłacone zostały świadczenia dla 7456 gospodarstw domowych na kwotę 22 mln 395 tys. zł. Rozpatrzono pozytywnie kolejnych 309 wniosków, są przygotowane do wypłaty.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu wpłynęło ponad 11,1 tys. wniosków o dodatek węglowy, z czego w ostatnim tygodniu 348 wniosków. Do tej pory wydano 8109 decyzji o przyznaniu dodatku, 621 – o odmowie jego przyznania. - Łącznie do tej pory wypłacono 7977 świadczeń na kwotę prawie 24 mln zł - poinformował w poniedziałek dyrektor MOPS w Radomiu Marcin Gierczak. Dodał, że pozostałe wnioski są w trakcie weryfikacji.

Jeśli chodzi dopłaty do pelletu, drewna, gazu LPG i oleju opałowego – takich wniosków do MOPS-u w Radomiu wpłynęło 1237 wniosków (z czego w poprzednim tygodniu 108). Pozytywne decyzje otrzymało 734 wnioskodawców, odmowne – 15. Wypłacono 673 świadczenia na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

W województwie lubelskim, do tej pory wypłacono gminom ponad 678 mln zł na wypłatę dodatku węglowego (I transza - 615,8 mln zł oraz II transza - 62,2 mln zł). W zeszłym tygodniu Lubelski Urząd Wojewódzki otrzymał kolejną transzę z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kwocie 63,4 mln zł. Środki te przekazywane są sukcesywnie na konta samorządów po zweryfikowaniu zgłoszonych potrzeb.

- Po przekazaniu drugiej transzy mieliśmy sytuację taką, że na rachunkach samorządów były środki, a trudno przekazywać kolejne środki, jeżeli dana gmina nie dokonała wypłat dla wnioskodawców. Teraz, przy dystrybucji zwracamy uwagę, czy przekazane poprzednie środki zostały wypłacone mieszkańcom. Jeżeli zbliża się termin wypłaty tego odszkodowania, a aktualnie jest to 60 dni od złożenia wniosku przez mieszkańca, wtedy odpowiednią kwotę środków przekazujemy gminom tak, żeby one mogły przekazać z kolei mieszkańcom i powiązać to m.in. z zakupem po tej preferencyjnej cenie węgla - wyjaśniał na konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Luiza Łuniewska, Agnieszka Pipała, Marek Błoński, Bartłomiej Pawlak, Wiktor Dziarmaga, Agata Tomczyńska, Ewa Bąkowska, Elżbieta Bielecka, Ilona Pecka, Szymon Kiepel, Gabriela Bogaczyk