Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA przeprowadzili kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w spółce GetBack S.A. - poinformował PAP zespół prasowy CBA. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 11 osób, które będąc pracownikami banku sprzedawały obligacje, wprowadzając tym samym klientów w błąd co do bezpieczeństwa produktu. Czynności przeprowadzono na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Łącznie, działając na terenie województwa śląskiego, sprzedali obligacje na kwotę ponad 40 mln zł - podało CBA.

Reklama

Zatrzymani już usłyszeli zarzuty

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw: oszustwa względem mienia znacznej wartości po uprzednim podrobieniu dokumentów elektronicznych, świadczenia doradztwa inwestycyjnego, ofertowania i sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz ujawnienia tajemnicy bankowej - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.

Wskazał, że po wykonaniu czynności z zatrzymanymi prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Wobec dwóch osób wystąpiono z wnioskiem o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - podał prokurator Marcin Saduś.

Ponad 300 osób ofiarami sprzedawców

Reklama

Według ustaleń śledczych w wyniku nabycia oferowanych przez zatrzymanych sprzedawców obligacji GetBack S.A. pokrzywdzonych zostało 307 osób, na łączną kwotę ponad 40,5 milionów złotych. Grozi im do 15 lat więzienia.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, klienci, którzy kupili ponad 5 mln obligacji o wartości blisko 3 mld złotych, wyemitowanych przez GetBack, byli wprowadzani w błąd co do sytuacji finansowej spółki i jej możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. Ze względu na skalę emisji i wysokie oprocentowanie obligacji GetBack stopniowo tracił możliwość ich wykupienia, o czym nie informowano klientów, którym dalej sprzedawano obligacje - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Wytłumaczył, że sprzedawcy oferując je za pośrednictwem sieci sprzedaży Idea Banku, oszukiwali klientów także w kwestii właściwości obligacji, gwarancji zysków i bezpieczeństwa inwestycji. Nakłaniano ich do zakupu, przedstawiając ofertę jako ekskluzywną i ograniczoną w czasie - podkreślił.

Pracownicy sieci sprzedaży Idea Banku, nawet ci najniższego szczebla, mieli świadomość, że obligacje GetBack są obarczone wysokim ryzykiem, nie dają gwarancji zwrotu kapitału i nie są zabezpieczone w żaden dodatkowy sposób. Mimo tego przekazywali klientom nieprawdziwe informacje, że obligacje są bezpieczniejsze niż lokata bankowa - tłumaczył.

Telefonowali do klientów Idea Banku, którzy mieli w nim lokaty bankowe, zapewniające bezpieczeństwo i gwarancję zwrotu kapitału, proponując zamianę ich na ryzykowne obligacje emitowane przez GetBack, pozbawione gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprzedawcy oferowali obligacje często osobom starszym, które były zainteresowane wyłączenie bezpiecznym lokowaniem swoich pieniędzy, a w wyniku oszukańczych metod, często utracili oszczędności życia - przekazał prok. Marcin Saduś.

Klienci Idea Banku największą grupą pokrzywdzonych

Według ustaleń prokuratury klienci Idea Banku stanowią największą grupę – czterech z dziewięciu tysięcy pokrzywdzonych. Ich dane Idea Bank, łamiąc tajemnicę bankową, przekazywał bez upoważnienia, przedstawicielom domów maklerskich. Nadmienić także należy, iż Bank aż do listopada 2017 roku, nie miał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej, a więc oferowanie instrumentów finansowych i prowadzenia doradztwa inwestycyjnego. Opisane działania Idea Bank SA uznane zostały w lipcu 2020 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w konsekwencji czego UOKIK nałożył na Idea Bank karę w wysokości 17,2 mln zł i zobowiązał ją do wypłaty rekompensat klientom - podał.

"W marcu 2022r. skierowano do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 12 sprzedawcom bezpośrednim obligacji GetBack działającym na terenie województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. W początku sierpnia 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała analogiczny akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko 10 sprzedawcom z województwa lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego" - przypomniał.

Łącznie w śledztwie dot. GetBack skierowano 5 aktów oskarżenia przeciwko ponad 50 osobom, zaś w aktualnie prowadzonych wątkach status podejrzanych posiada ponad 100 osób. Aktualnie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania jest stosowany wobec jednego z bezpośrednich sprzedawców bezpośrednich obligacji, który został zatrzymany w październiku 2022 roku w woj. zachodniopomorskim" - dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Aleksander Główczewski