Jak wynika z analizy danych GUS, liczba zgonów w 2021 r. zwiększyła się najbardziej w grupie 70–74 lata - w porównaniu z 2018 r. o 30 proc. Wpływ na to mógł mieć long COVID - odroczone w czasie powikłania po zakażeniu. Badania wykazują, że ryzyko śmierci (również z innych przyczyn niż COVID-19) jest większe u osób, które się nie szczepiły. Dotyczy to nie- mal każdej grupy wiekowej powyżej 15. roku życia, co przełożyło się na spadek ocze- kiwanej długości życia.

Reklama

Jak wygląda sytuacja w Europie Zachodniej?

Jak wynika z badań opublikowanych w "Nature Human Behaviour”, w krajach zachodniej Europy w zeszłym roku zaczęła ona rosnąć. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce - jeszcze nie.