Wyniki badania United Surveys dla DGP i RMF FM są jednoznaczne. Najwięcej wskazań padło na prywatne firmy - 45 proc. W dalszej kolejności są dwie instytucje podległe rządowi - spółki Skarbu Państwa - 42 proc., oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych - 32 proc. Dopiero na czwartym miejscu są samorządy z 22 proc. wskazań.
- Ludzie chcą, by sprzedażą zajmowali się ci, którzy się na tym znają - komentuje wyniki Marcin Duma z United Surveys. Gdy zapytaliśmy konkretnie o to, czy samorządy powinny brać udział w sprzedaży węgla, widać dużą rezerwę wobec tego pomysłu. Popiera go 35 proc., czyli odsetek zbliżony do sondażowych notowań PiS, natomiast przeciwnego zdania jest 56 proc. pytanych.