Na zlecenie wPolityce.pl pracownia Social Changes zapytała respondentów, czy powinniśmy wpuszczać do kraju tych Rosjan, którzy nie chcą walczyć po stronie Rosji na Ukrainie i uciekają ze swojego kraju przed powołaniem ich do wojska. Przy wyborze odpowiedzi dopytywano, która z możliwych odpowiedzi jest najbardziej korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i toczącej się wojny na Ukrainie.

Reklama

Nie powinniśmy wpuszczać Rosjan?

Zdaniem 57 proc. ankietowanych Polska nie powinna wpuszczać do siebie rosyjskich dezerterów (34 proc. - "zdecydowanie nie", 23 proc. - "raczej nie").

Przeciwnego zdania jest 24 proc. pytanych (18 proc. - "raczej tak", 6 proc. - "zdecydowanie tak"). 19 proc. przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie i wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Reklama

Z sondażu Social Changes wynika ponadto, iż postawy elektoratów największych sił politycznych są do siebie bardzo podobne. Wśród wyborców PiS przeciwnych wpuszczaniu Rosjan na wspomnianych zasadach jest 57 proc. ankietowanych, a zwolenników - 28 proc.

Za wpuszczaniem "dezerterów" rosyjskich do Polski opowiedziało się 55 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej, a przeciwnego zdania było 34 proc. tej grupy wyborców.

Natomiast wśród zwolenników Polski2050 53 proc. było za przyjmowaniem do Polski Rosjan, którzy nie chcą walczyć po stronie Rosji na Ukrainie, natomiast 33 proc. było odmiennego zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 23 do 26 września 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1088 osób.