Rosja wielokrotnie mówiła o użyciu broni jądrowej. Dziś prezydent (Władimir) Putin ogłosi nielegalną aneksję czterech regionów Ukrainy. To ewidentna eskalacja konfliktu, eskalacja wojny, co oznacza wzrost zagrożenia dla Unii Europejskiej. Musimy działać - oświadczyła Johansson.

Reklama

Przedstawione przez nią wytyczne, zakładają dokładniejsze niż dotychczas ocenianie wniosków.

Państwa członkowskie muszą przeprowadzać bardzo dokładną ocenę wniosków pod kątem bezpieczeństwa. (...) Widzimy teraz wielu obywateli Rosji, którzy opuszczają swój kraj w związku z mobilizacją. Jeśli rosyjski obywatel zamierza zostać dłużej niż 90 dni w UE, to nie powinien dostać wizy. Wzywamy państwa członkowskie, by bardzo dokładnie sprawdzały, czy istnieje ryzyko, że osoba, która ubiega się o wizę krótkoterminową, pozostanie na terytorium Unii Europejskiej dłużej niż 90 dni - powiedziała unijna komisarz.

Oczywiście, dla osób które szukają ochrony międzynarodowej istnieją regulacje azylowe. To co teraz mówię, w żadnym wypadku nie dotyczy prawa starania się o azyl. Ci, którzy chcą opuścić Rosję na dłużej mogą też wciąż starać się o wizy długoterminowe, lub prawo pobytu - zastrzegła.

Podkreśliła konieczność surowszego podejścia jeśli chodzi o miejsce ubiegania się o wizy.

Wielu rosyjskich obywateli opuściło Rosje i przebywa w krajach sąsiednich, gdzie mogą udać się do konsulatów państw UE, żeby starać się o wizy. W wytycznych mówimy, że państwa członkowskie nie powinny przyjmować wniosków wizowych od rosyjskich obywateli, którzy znajdują się w krajach trzecich. Muszą ubiegać się o wizy ze swojego kraju - z Rosji - zaznaczyła, dodając jednak, że również od tego zalecenia są wyjątki w uzasadnionych przypadkach, takich jak powody humanitarne, rodzinne, czy gdy wnioskodawcami są dysydenci, czy niezależni dziennikarze.

Według Johansson, państwa członkowskie powinny też ponownie ocenić już wydane wizy w kontekście nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Natomiast służby graniczne państw UE nie mogą traktować ważnej wizy, jako wystarczającego kryterium, by zostać wpuszczonym na terytorium Wspólnoty. "Straż graniczna musi przeprowadzić inne kontrole w sytuacji obecnej eskalacji" - powiedziała Szwedka.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz