Jak podano, na mocy zawartej umowy bank nabył od Skarbu Państwa 14 161 080 sztuk akcji PKN Orlen za cenę równą iloczynowi liczby akcji i ceny jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji Orlenu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z czwartku pomniejszoną o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych.

Reklama

Rozliczenie transakcji pakietowej nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zawarciu umowy - poinformowano.

W czwartek na zamknięciu kurs akcji PKN Orlen, po spadku o 1,84 proc., wyniósł 53,40 zł.

O zakupie akcji Orlenu poinformowało w czwartek również PZU. Pakiet akcji również wynosi 14 mln 161 tys. 80 sztuk.

Skarb Państwa do tej pory posiadał 223 mln 414 tys. 424 akcji PKN Orlen, które stanowiły 35,66 proc. w kapitale spółki.