Stopa procentowa, która ma zastąpić stosowany dziś WIBOR, będzie mogła być stosowana w nowych instrumentach finansowych od grudnia tego roku – to jedno z założeń opublikowanej we wtorek przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego "mapy drogowej" Narodowej Grupy Roboczej, która zajmuje się reformą wskaźników referencyjnych w Polsce. W 2024 r. nowy wskaźnik ma być wykorzystywany w nowych produktach oferowanych klientom detalicznym, w tym w kredytach mieszkaniowych. Zakończenie obliczania stóp WIBOR ma nastąpić w 2025 r.

Reklama

Administratorem odpowiedzialnym za obliczanie zarówno WIBOR-u, jak i nowych stóp WIRON, jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych. W stosunku do WIBOR-u formułowane są zarzuty, że nie jest stawką „transakcyjną”. Nowa stopa ma być wolna od tej słabości. Będzie wyliczana na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez banki pomiędzy sobą, z innymi instytucjami finansowymi i z dużymi firmami. Podstawową będą depozyty jednodniowe. Zsumowanie stawek z odpowiednio długiego okresu da stopę procentową np. na trzy lub sześć miesięcy.

"Mapa drogowa"

"Z uwagi na fakt, że na reformę wskaźników referencyjnych składa się bardzo wiele wzajemnie powiązanych elementów, proces ten będzie rozłożony w czasie. NGR określiła w „mapie drogowej”, że przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana w całości do końca 2024 roku, przy czym wdrożenie przez uczestników rynku nowej oferty produktów finansowych stosujących indeks WIRON planowane jest na lata 2023 i 2024” – napisano w dokumencie opublikowanym przez UKNF.

Reklama

"Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Oferuje się nowe produkty, w tym produkty kredytowe dla przedsiębiorców (spółek kapitałowych z oprocentowaniem odwołującym się do indeksu WIRON)” – przewiduje „mapa drogowa” na 2023 r. Kredyty z nową stopą dla klientów indywidualnych powinny pojawić się rok później.

Reklama

Na 2025 r. „zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów, instytucje finansowe dokonują konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu. W klauzulach odsetkowych stosuje się zamiennik i spread korygujący wskazane w Rozporządzeniu MF”.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem BMR spread korygujący powinien wyrównać różnice między starą i nową stawką. Z „mapy drogowej” wynika, że wartość tego wyrównania powinniśmy poznać w 2023 r.

Kluczowe daty z „mapy drogowej”

XII 2022

od tego czasu uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych

2023

wskaźnik referencyjny WIRON jest w pełni dostępny i możliwy do stosowania w produktach i instrumentach finansowych dla podmiotów, które wyrażają gotowość do jego zastosowania;

banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR;

oferuje się nowe produkty, w tym produkty kredytowe dla przedsiębiorców (spółek kapitałowych z oprocentowaniem odwołującym się do indeksu WIRON);

weryfikacja przesłanek do wystąpienia tzw. zdarzenia regulacyjnego, które stanowić będzie podstawę do wyznaczenia w rozporządzeniu Ministra Finansów, w ramach ustawowej procedury, zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR (będzie on miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w rozporządzeniu BMR; rozporządzenie zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany)

2024

w ofercie banków i innych podmiotów zastosowanie mają nowe produkty stosujące WIRON, w tym przede wszystkim dla konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych;

banki oferują kredyty mieszkaniowe oprocentowane według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON przy jednoczesnym rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych stosujących stałą/okresowo stałą stopę procentową;

na rynku długu dochodzi do emisji obligacji własnych, w tym obligacji banków oraz obligacji korporacyjnych i municypalnych stosujących indeks WIRON lub stałą stopę procentową

2025

zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR;

po wejściu w życie rozporządzenia MF, instytucje finansowe dokonują konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu. W klauzulach odsetkowych stosuje się zamiennik i spread korygujący wskazane w Rozporządzeniu MF.