Większość ekonomistów pytanych przez agencję Reutera spodziewała się, że SNB podniesie swoją stopę procentową do 0,5 proc.

Jordan dodał, że SNB jest również gotowy, by działać na rynkach walutowych, co oznacza, że bank centralny będzie kupował waluty obce, by powstrzymać "nadmierną aprecjację”" (zwiększenie wartości - PAP) franka szwajcarskiego.

Reklama

Inflacja w Szwajcarii

Szef SNB zauważył, że kurs franka wzrósł o około 7 proc. od ostatniej podwyżki stóp w czerwcu, co pomogło stłumić inflację w Szwajcarii.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podniosła w środę stopę referencyjną o 0,75 punktów procentowych, a Bank Anglii ma również podnieść swoje stopy o 0,50 punktów jeszcze w czwartek.

Europejski Bank Centralny także podniósł we wrześniu stopę depozytową o 0,75 punktów procentowych i obiecał dalsze podwyżki w celu zwalczania inflacji, która w sierpniu osiągnęła w strefie euro 9,1 proc. z powodu wyższych kosztów paliw i energii.