Poprzez współpracę międzynarodową możemy sprawić, że transformacja będzie szybsza, tańsza i łatwiejsza dla wszystkich. Oznacza ona przyspieszenie innowacji, zwiększenie efektu skali, silniejsze zachęty do inwestowania, równe reguły gry i korzyści dla wszystkich grup społecznych. Bez tej współpracy osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie znacznie bardziej wymagające i może opóźnić się o dziesiątki lat - powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) Fatih Birol, prezentując wczoraj nowy raport organizacji zrealizowany we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej (IRENA) i agendą ONZ odpowiedzialną za koordynację współpracy klimatycznej.
Reklama