W nadchodzących miesiącach spodziewany jest wzrost tych kosztów, o ile wojna będzie trwała nadal.

We wspólnej ocenie opublikowanej dzisiaj rząd Ukrainy, Komisja Europejska i Bank Światowy we współpracy z partnerami szacują, że obecny koszt odbudowy i odbudowy Ukrainy wynosi 349 mld USD (349 mld euro). Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie w nadchodzących miesiącach w miarę trwania wojny - czytamy w komunikacie.

Reklama

Skutki wojny

Jest to pierwsza kompleksowa ocena skutków wojny w dwudziestu różnych sektorach po inwazji rosyjskiej. Określa potrzeby finansowe w zakresie odbudowy oraz przedstawia tzw. mapę drogową tej odbudowy.

Reklama

Wspólnymi wysiłkami rozpoczęliśmy już odbudowę na odzyskanych terytoriach Ukrainy, ale odbudowa wymaga kompleksowego podejścia i mobilizacji wspólnych zasobów rządu ukraińskiego i partnerów międzynarodowych. Ocena zniszczeń i identyfikacja potrzeb odbudowy jest solidną podstawą narodowego Planu Odbudowy i warunkiem skutecznego finansowania. Wszakże tylko na pierwszy etap potrzebne jest 17 mld USD, z czego Ukraina potrzebuje już w tym roku 3,4 mld - powiedział premier Ukrainy Denis Szmyhal, cytowany w komunikacie.

Ocena obejmuje skutki wojny trwającej od 24 lutego do 1 czerwca 2022 r. i wykazała, że fizyczne szkody spowodowane wojną osiągnęły ponad 97 mld USD (97 mld euro). Szczególnie wysokie były w sektorach mieszkaniowym, transportowym, handlowym i przemysłowym. Zniszczenia skoncentrowały się w obwodach czernihowskim, donieckim, ługańskim, charkowskim, kijowskim i zaporoskim.

Reklama

Potrzeby naprawy i odbudowy

Raport wykazał, że potrzeby naprawy i odbudowy w sektorach socjalnym, produkcyjnym i infrastrukturalnym wynoszą łącznie 349 mld USD (349 mld euro), co stanowi ponad 1,5-krotność PKB Ukrainy z 2021 roku. W ciągu najbliższych 36 miesięcy 105 mld USD (105 mld euro) jest potrzebne do zaspokojenia pilnych potrzeb, takich jak przywrócenie systemów edukacji i opieki zdrowotnej oraz infrastruktury, przygotowanie do nadchodzącej zimy poprzez przywrócenie ogrzewania i prądu w domach, wsparcie dla rolnictwa oraz naprawa istotnych połączeń transportowych.

Bezpieczne zarządzanie gruzem i materiałami wybuchowymi, w tym minami, również wiąże się ze znacznymi kosztami, podano także.