Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym i zostanie skierowany do Sejmu.

Nam przede wszystkim zależy na tym, aby wsparcie było celowane adekwatnie do potrzeb […] Przewidujemy wsparcie dla tych podmiotów dedykowanych, które przy Odrze prowadziły swoją działalność na terenie 34 powiatów – powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej.

Reklama

Chodzi o działalność m.in. z zakresu gastronomii, hotelarstwa, wypożyczania sprzętu sportowego, połowu i przetwórstwa ryb.

Kiedy przysługuje Ci świadczenie?

Warunkiem wsparcia jest spadek dochodów o 50% w stosunku do jednego z dwóch miesięcy poprzednich albo w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2021. Na terenie 34 powiatów, wspomniane 23 kody PKD posiada ok. 10 tys. podmiotów, zatrudniających 68 tys. osób. Według szacunków resortu rodziny i polityki społecznej przy uwzględnieniu spadku dochodów, pomoc może otrzymać 62 tys. pracowników.

Świadczenie przysługiwałoby w wysokości 3 010 zł za każdego ubezpieczonego, zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z datą powstania ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.

Przy założeniu, że ze świadczenia skorzystałyby wszystkie firmy prowadzące działalność w ramach 23 kodów PKD na tym terenie - jego koszt wyniósłby ponad 206 mln zł.