Na stronie Rzecznika Finansowego opublikowano poradnik opisujący przykładowe problemy i wątpliwości kredytobiorców związane z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych.

Reklama

Podkreślono w nim, że jeśli kredytobiorca chce skorzystać z wakacji kredytowych jeszcze w sierpniu, powinien poinformować o tym bank składając wniosek o wakacje kredytowe. "Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe" - wskazano.

Wyjaśniono, że jeżeli jest kilku kredytobiorców, wniosek powinni podpisać wszyscy, natomiast w formularzu elektronicznym powinni być wszyscy wskazani.

Wniosek o wakacje kredytowe

Reklama

Jeśli bank nie udostępni formularza wniosku, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo. Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać co najmniej: oznaczenie kredytobiorcy (dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL), oznaczenie kredytodawcy (dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku), oznaczenie umowy (np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia), wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu (można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z wakacji kredytowych) oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Reklama

W poradniku przekazano, że jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Bank powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi do 60 dni.

Jeśli bank nie uzna roszczeń lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację (ewentualnie udzieli odpowiedzi, ale z przekroczeniem terminów), kredytobiorca może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, w tym kopię złożonej reklamacji i odpowiedź banku - podano w poradniku.

Całość poradnika jest dostępna na stronie: https://rf.gov.pl/2022/07/29/poradnik-o-wakacjach-kredytowych/.

Wnioski o wakacje kredytowe można składać od piątku. Rozwiązanie dotyczy osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotych na własny cel mieszkaniowy.