Uchwałą zyskała poparcie 300 532 564 głosów, przeciw było 36 głosów, a wstrzymujących 5 280 889.

Jest zgoda na fuzję

Zgodnie z podjętą uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu PKN Orlen wyraża zgodę na połączenie z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Lotosu na PKN Orlen w zamian za akcje, które Orlen wyda akcjonariuszom Lotosu zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

Reklama

Jednocześnie uchwała wyraża zgodę na przyjęcie Planu Połączenia i określone zmiany statutu PKN Orlen.