„Uzyskanie rzeczywistego dostępu do danych może być wielomiesięcznym procesem” – tak biuro prasowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, lidera krajowego sektora ubezpieczeń, odpowiada na pytanie o perspektywy korzystania z informacji o punktach karnych i wykroczeniach z Centralnej Ewidencji Kierowców. W piątek weszły w życie przepisy, które to umożliwiają. Przez media przeszła fala materiałów zapowiadających podwyżki cen obowiązkowych polis OC dla kierowców z punktami karnymi.
Dostęp do danych będzie się odbywał za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten deklaruje, że jest gotowy. Ale zanim zakłady faktycznie zaczną pozyskiwać informacje o kierowcach, muszą przejść procedurę administracyjną, uzyskać zgodę resortu cyfryzacji i dopiero wtedy mogą łączyć swoje systemy z informacjami dostarczanymi przez UFG. Na razie nie wszystkie towarzystwa wyraziły zainteresowanie dostępem do danych.