Jak wynika z raportu firmy technologicznej Proxi.cloud, która przenalizowała zachowania ponad 1,2 mln konsumentów obserwując blisko 6 tys. placówek dyskontów, prowadzona w pierwszych osiemnastu tygodniach tego i ub. roku, 91,5 proc. Polaków co najmniej raz było sklepie sieci Biedronka (rok wcześniej – 88,8 proc.), Lidla odwiedziło minimum raz 59,7 proc. (poprzednio – 59,1 proc.), w Netto – 32 proc. (rok wczesniej 20,5 proc.), w Aldi – 16,9 proc. (rok wcześniej był to 13,5 proc.).

Reklama

Autorzy raportu wskazali, że klienci częściej niż rok wcześniej robią zakupy w dyskontach, jednocześnie są wobec nich coraz mniej lojalni.

Jak podali, Biedronka odpowiadała za 64,2 proc. wszystkich wizyt (wskaźnik Share of Footfall) w dyskontach spożywczych (w analogicznym okresie ub.r. – 64,1 proc.). Drugi w zestawieniu był Lidl z wynikiem 21,5 proc. (wcześniej – 25,1 proc.), podium zamknęło Netto – 10,4 proc. (7,4 proc.), a tuż za nim uplasował się Aldi – 3,9 proc. (poprzednio 3,3 proc.).

Analizie poddano również częstotliwości wizyt w badanych dyskontach. Wyznaczono 3 grupy kupujących, do których przypisano konkretnych konsumentów, ze względu na częstotliwość zakupów. Została ona określona jako wysoka (wizyty w sklepach danej sieci częściej niż raz na tydzień), średnia (częściej niż raz na miesiąc, ale nie częściej niż raz na tydzień) oraz niska (raz na miesiąc lub rzadziej).

Jak wskazał Mateusz Chołuj z Proxi.cloud, w tym roku Polacy kupują w tego typu placówkach zdecydowanie częściej niż przed rokiem. "28,2 proc. klientów dyskontowych odwiedza takie sklepy co najmniej raz w tygodniu. To oznacza wzrost o 7,3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku" - podał.

Dodał, że rdr. skurczyła się grupa klientów robiących zakupy średnio częściej niż raz na miesiąc, ale rzadziej niż raz na tydzień. "W tym roku było ich 35,3 proc., a rok wcześniej – 36,2 proc. Ponadto w tym samym czasie zmniejszył się udział klientów odwiedzających sklepy średnio raz na miesiąc lub rzadziej. Tegoroczny wynik to 36,4 proc., a w analogicznym okresie ub.r. – 42,8 proc." - wymienił.

Analityk z Proxi.cloud Adam Grochowski dodał, że pod względem częstotliwości zakupów klientów sieci dyskontów spożywczych plasują się analogicznie do udziałów rynkowych. Liderem pozostaje Biedronka z udziałem kupujących często i umiarkowanie często na poziomie 54,4 proc. Na drugim miejscu jest Lidl – 30,9 proc., a po nim – Netto – 24,8 proc., Aldi uzyskało 16,2 proc." podał. Zwrócił uwagę, że każda sieć dyskontowa zaliczyła wzrost udziału klientów kupujących często i umiarkowanie często.

Reklama

Z raportu wynika również, że rdr. zmniejszyło się przywiązanie klientów do konkretnych sieci dyskontowych. "Indeks lojalności kupujących (wskaźnik Shoppers Loyalty Index) dla Biedronki wyniósł on ostatnio 32,4 proc. (w analogicznym okresie ubiegłego roku – 41,8 proc.). Tym samym niemal co trzeci klient tej sieci nie odwiedził w badanym okresie żadnego sklepu. Natomiast tegoroczny wskaźnik dla Lidla to 9 proc. (poprzednio – 15 proc.), Netto – 6,2 proc. (w ub. r. 8,7 proc.), a Aldi – 4,8 proc. (wcześniej było to 8,3 proc.)" - wskazano.

Drastyczny spadek lojalność klientów dyskontów, może świadczyć o większej mobilności społeczeństwa, ale prawdopodobnie głównym czynnikiem jest obecna sytuacja makroekonomiczna, która zmusza coraz większą część klientów do poszukiwania okazji. Kupujący idą za promocją bardziej niż za szyldem sklepu – ocenił Chołuj.

Według Grochowskiego, spadek lojalności klientów w dużej mierze jest wypadkową strategii ekspansji sieci. "Firmy stawiające swoje sklepy w obszarach o gęstym zaludnieniu konkurują z większą liczbą placówek i przyciągają klientów mniej lojalnych. Oni, w porównaniu z mieszkańcami słabiej zaludnionych obszarów, mają do dyspozycji więcej sklepów w swoim pobliżu i częściej je zmieniają" - wyjaśnił.

Analiza została przeprowadzone w oparciu o dane dla pierwszych osiemnastu tygodni br. (3.01-8.05) z odniesieniem do analogicznego okresu roku 2021 (4.01-9.05).Łącznej obserwacji poddano ponad 1,2 mln. Polaków korzystających z usług sieci dyskontowych, w tym w blisko 6 tys. placówek na terenie 16 województw. Spośród nich zarejestrowano prawie 570 tys. klientów tego formatu w jednym z badanych okresów. Dane zgromadzono, stosując autorską technologię opartą o geofencing – czyli metodę identyfikacji wejść i wyjść z wyznaczonych stref, wykorzystującą usługi lokalizacji urządzeń mobilnych.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt