"W ramach umowy Gowor przejmie całe portfolio restauracji McDonald's i będzie je obsługiwał pod nową marką. Od 2015 roku Govor jest franczyzobiorcą McDonald's i zarządza 25 restauracjami na Syberii" - czytamy w oświadczeniu. Dodano, że pracownicy restauracji utrzymają pracę przez co najmniej dwa lata. Nowy właściciel sieci przejął również dotychczasowe zobowiązania wobec dostawców.

Reklama

Sieć 850 restauracji McDonald's w Rosji została tymczasowo zamknięta na początku marca w związku z zachodnimi sankcjami wprowadzonymi po inwazji Rosji na Ukrainę. 16 maja McDonald's poinformował, że zdecydował się całkowicie opuścić rynek rosyjski.

Przed inwazją Rosji na Ukrainę

Przed inwazją Rosji na Ukrainę na pełną skalę w Rosji działało 850 restauracji McDonald's, w których zatrudnionych było 62 tys. osób. Po wybuchu wojny wszystkie restauracje zostały zamknięte, ale firma nadal wypłacała pensje wszystkim swoim pracownikom.

Nowy właściciel nie będzie miał prawa do używania nazwy, logo, brandingu i menu restauracji. Jednocześnie firma McDonald's zachowa prawa do znaku towarowego w Federacji Rosyjskiej.

Pierwszą restaurację - jeszcze w Związku Radzieckim - McDonald’s otworzył w Moskwie w styczniu 1990 r.

Spółka jest notowana na amerykańskiej giełdzie od 1966 r.