O rozszerzeniu ram finansowych realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała podczas konferencji prasowej w Sieradzu w woj. łódzkim. Trwa tam budowa nowej ciepłowni miejskiej, dla której podstawowym paliwem będzie ciepło pozyskiwane z ziemi oraz biomasa.

Reklama

- Ogłaszamy zwiększenie możliwości finansowania geotermii w Polsce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłaszamy zwiększenie budżetu z 300 mln na 480 mln zł, a w aktualnym, drugim naborze z 70 mln na 250 mln zł - powiedziała Moskwa.

Dofinansowania dla gmin

W ramach programu gminy mogą uzyskać pełne i bezzwrotne dofinansowanie na wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia.

Reklama

- Każdy samorząd może liczyć na 100-procentowe dofinansowanie części badawczej, która pozwala ocenić, jaki jest potencjał. Jeśli jest on obiecujący co do ilości jak i wymiaru i efektu finansowego, czyli wpływu na cenę dla odbiorcy, realizowana jest sama inwestycja związana z geotermią - wyjaśniła minister.

Obecnie trwa drugi nabór wniosków na realizację projektów odwiertów geotermalnych, który w związku ze zwiększeniem puli finansowej został przedłużony do 30 września br.