33. sesja Regionalnej Konferencji FAO (Food and Agriculture Organization), czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r., rozpoczęła się we wtorek po południu w Łodzi.

Reklama

Konsekwencje wojny

W inauguracji łódzkiej konferencji FAO uczestniczyli m.in. dyrektor generalny FAO Qu Dongyu, przedstawiciele polskiego rządu: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz szef MSZ Zbigniew Rau, a także komisarz ds. rolnictwa KE Janusz Wojciechowski.

W przemówieniach inaugurujących sesję podkreślano znaczenie debaty o konsekwencjach agresji Rosji na Ukrainę dla światowego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Otwierający konferencję dyrektor generalny FAO Qu Dongyu podkreślił, że rośnie znaczenie naszego kraju w produkcji żywności. Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa - zaznaczył. Jest to również jedno z najbardziej konkurencyjnych państw dla rolnictwa i produkcji żywności w Europie - wskazał szef FAO.

Reklama

Konsekwencje pandemii

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przemawiając podczas uroczystego otwarcia konferencji zwrócił uwagę na rangę problemów, które mają być omawiane na sesji. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną i polityczną, w jakim znalazł się świat i nasz region, chciałbym aby ta konferencja umożliwiła znalezienie rozwiązań tych problemów - podkreślił wicepremier.

Jeszcze przed wybuchem pandemii perspektywy zrównoważonego rozwoju były zagrożone, a skutki pandemii pogorszyły sytuację - dodał.

Jak zaznaczył Kowalczyk, rosyjska inwazja na Ukrainę, która jest znaczącym producentem żywności na świecie, generuje kolejne zagrożenie również dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Tym większe znaczenie mają inicjatywy w ramach ONZ i współpraca z FAO, które jest najważniejszym światowym forum dotyczącym standardów i wytycznych w zakresie systemów żywnościowych. Konferencje regionalne pozwalają na uwzględnienie specyfiki i potrzeb regionalnych grup członkowskich w pracach organizacji - wskazał.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ważne jest, aby FAO zostało wrażliwe na potrzeby państw członkowskich.

Wspólna Polityka Rolna UE

Przypomniał, że realizując założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE, polskie rolnictwo i sektor rolny są dobrym przykładem modernizacji, czego wymiernym dowodem jest wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych.

Utworzona w 1945 roku FAO - zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich - ma swoją siedzibę w Rzymie.