W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie ws. dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Reklama

Wyższe pensje

"Projektowane rozporządzenie przewiduje wzrost indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. - poprzez zwiększenie wysokości każdego mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości dodatku za stopień służbowy. Proponowana zmiana obejmuje wzrost wysokości mnożnika dla każdego z poszczególnych stopni służbowych o 0,207, co stanowi kwotę 373,30 zł" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Do projektu dołączono załącznik z tabelą stopni funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalania wysokości dodatku za stopień służbowy. I tak dla generała mnożnik kwoty bazowej wynosi - 1,099; dla nadinspektora - 0,992; inspektora - 0,939; młodszego inspektora - 0,912; podinspektora - 0,885; nadkomisarza - 0,832; komisarza - 0,805; podkomisarza - 0,779; starszego aspiranta - 0,725; aspiranta - 0,698; młodszego aspiranta - 0,672; starszego rachmistrza - 0,645; rachmistrza - 0,618; młodszego rachmistrza - 0,592; starszego rewidenta - 0,565; rewidenta - 0,538; młodszego rewidenta - 0,512; starszego aplikanta - 0,485; aplikanta - 0,458.