Pięć osób objętych tymi restrykcjami było zaangażowanych w organizację wyborów do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, na Krymie w 2021 roku.