DGP: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH przeprowadził analizę na olbrzymim zbiorze danych uwzględniającym dziesiątki milionów Polaków. Patrzyliście państwo na to, kto się zaszczepił, a kto nie, oraz kto zmarł w ub.r., a kto przeżył.

Reklama
Grzegorz Juszczyk: Chodziło nam o ustalenie dwóch parametrów. Po pierwsze – czy u osób niezaszczepionych ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny było niższe lub wyższe w stosunku do osób zaszczepionych. Po drugie – jak to ryzyko wygląda w przypadku zgonu na COVID-19.
Co wyszło z analizy?
Wyniki pokazały, że ryzyko zgonu z powodu ogółu przyczyn jest u osób niezaszczepionych mniej więcej trzy razy wyższe niż u zaszczepionych, a w przypadku zgonu na COVID-19 jest nawet dziewięciokrotnie wyższe.
Reklama
O ile w przypadku związku szczepień ze zmniejszonym ryzykiem zgonu na COVID-19 jesteśmy w stanie zrozumieć ten wynik, o tyle w przypadku zgonów z ogółu przyczyn…
Zgony z ogółu przyczyn obejmują również te na COVID-19. Choroba ta stała się na skutek pandemii w I półroczu 2021 r. drugim powodem zgonów w Polsce. Jeśli jednak ktoś przeszedł COVID-19 ciężko, ale przeżył, to wciąż mogło pogorszyć jego stan zdrowia. Tak więc dodatkowym czynnikiem jest to, że COVID-19 może się przyczyniać do innych zgonów poprzez pogorszenie aktualnej sytuacji zdrowotnej w chorobie przewlekłej.