Polski Ład objął nim przedsiębiorstwa, które poniosą straty lub nie osiągną dochodu na poziomie co najmniej 1 proc. przychodów. To uderzy szczególnie w te podmioty, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców – komunalnych przewoźników, zakłady wodociągowo-kanalizacyjne itp.
Przykład? Poznań. Według wstępnej oceny tamtejszego ratusza konieczność zapłaty podatku minimalnego (10 proc. podstawy opodatkowania) może oznaczać obciążenie rzędu nawet 3 mln zł rocznie. Przedstawiciele przedsiębiorstw apelują do premiera o zmianę przepisów. ©℗ B7
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna
Reklama