Na pytanie "Czy działania podejmowane przez rząd są skuteczne w walce z inflacją?", "zdecydowanie tak" odpowiedziało 10,2 proc. badanych, a "raczej tak" 34,4 proc.

Reklama

Odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło 15,1 proc. pytanych przez IBRiS, a "raczej nie" 25,9 proc.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET zrealizowano metodą CATI na próbie ogólnopolskiej 1100 osób w dniach 7-8 stycznia 2022 r.