Teoretycznie odpowiedź MF na pytanie DGP wydaje się satysfakcjonująca dla podatników. Ministerstwo wyjaśniło bowiem: „jeżeli w danym roku przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego kasowo, na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, poniesie koszty zakupu towarów handlowych, które sprzeda dopiero w następnych latach, to mimo tego koszty te uwzględni przy obliczaniu składki zdrowotnej w roku, w którym je poniósł” (patrz ramka).
Reklama
To dobra wiadomość, bo oznacza, że nie trzeba czekać z uwzględnieniem kosztu zakupu towaru handlowego aż do sprzedaży tego towaru. Jest zakup, jest koszt – wynika z odpowiedzi MF.
Ale jest jeden problem – co z zakupami sprzed 2022 r.? Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi z MF. W świetle ministerialnej wykładni oznaczałoby to jednak, że te koszty już przepadły, nie uwzględnia się ich w nowej podstawie wymiaru składki zdrowotnej.