Jak poinformowała Rada Polityki Pieniężnej po wtorkowym posiedzeniu, Rada podjęła decyzję o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 pkt. bazowych. Decyzja RPP wchodzi w życie od 5 stycznia.

Reklama

Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 2,25 proc., stopa lombardowa do 2,75 proc., stopa depozytowa do 1,75 proc., stopa redyskonta weksli do 2,3 proc., a stopa dyskontowa 2,35 proc.

Ostatniej zmiany stóp procentowych RPP dokonała na początku grudnia. Wówczas wszystkie stopy procentowe NBP wzrosły o 50 pkt. bazowych. W grudniu stopa referencyjna została do 1,75 proc., stopa lombardowa wzrosła do 2,25 proc., depozytowa do 1,25 proc., stopa redyskontowa weksli do 1,8 proc., a dyskontowa weksli do 1,85 proc.

To już czwarta podwyżka stóp procentowych NBP w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

"Decyzje nakierowane na obniżenie inflacji"

Reklama

"Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym" - poinformowała RPP w wyjaśnieniu do decyzji.

Reklama

Jak podano, "ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy".

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 2,30% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 2,35% w skali rocznej;

"Uchwała RPP wchodzi w życie 5 stycznia 2022 r." - czytamy w komunikacie.