Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało na swojej stronie, że zakończyło się spotkanie z kuratorami oświaty z całej Polski.

Reklama

"Dotyczyło ono rzekomego zaniżania wynagrodzeń nauczycieli, które miałoby wynikać z wejścia w życie przepisów z zakresu Polskiego Ładu. Żaden kurator oświaty nie potwierdził tego rodzaju sytuacji. W związku z tym MEiN apeluje o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej" - czytamy w komunikacie.

Jeżeli w indywidualnych przypadkach nauczyciel z jakiś innych powodów otrzymał niższe wynagrodzenie, MEiN prosi o kontakt z organem prowadzącym oraz przekazanie informacji na adres informacja@mein.gov.pl.

MF: Nauczyciele zyskają

Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów, na Polskim Ładzie zyskają nauczyciele o zarobkach do 5,7 tys. zł brutto miesięcznie. Nauczyciele z pensją brutto między 5 tys. 701 zł a 11 tys. 141 zł miesięcznie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Reklama

W Polsce jest blisko 611,5 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Największą grupę (przeszło 60 proc.) stanowią nauczyciele dyplomowani. Nauczycieli mianowanych jest niemal 19 proc., a kontraktowych 17 proc. Stażyści stanowią 3 proc.

Reklama

"Obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3 538 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel zyska na Polskim Ładzie aż 144 zł miesięcznie "na rękę", czyli aż 1 728 zł rocznie - stwierdzono w informacji MF.

Wskazano w niej, że także nauczyciele kontraktowi powinni skorzystać na Polskim Ładzie. "Obecnie przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi 3 927 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel skorzysta na Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie "na rękę", czyli aż 1 416 zł w skali roku” - podano w informacji resortu finansów.

Resort oszacował także skutki Polskiego Ładu dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. „Nauczyciel mianowany ma obecnie 5 094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie. Dzięki reformie Polskiego Ładu będzie miał co miesiąc w portfelu 40 zł więcej, a rocznie zyska aż 480 zł "na rękę". "Nauczyciel dyplomowany ma obecnie wynagrodzenie brutto w kwocie 6 510 zł brutto miesięcznie. Dla takiego nauczyciela reforma będzie neutralna – dzięki preferencji dla klasy średniej” – wyliczyło MF.

Ministerstwo przypomniało, że wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wyższe wynagrodzenie netto otrzymają nauczyciele stażyści, kontraktowi oraz mianowani. W przypadku nauczycieli dyplomowanych zmiany w sposobie naliczania wynagrodzenia netto będą neutralne.

"Szacowany wzrost wynagrodzenia netto otrzymywanego przez ww. nauczycieli, w skali roku to kwota ok. 240 mln zł" - podano w informacji MF.

Dziennik Gazeta Prawna