Liderem rankingu zaufania pozostaje w grudniu prezydent, którego zaufaniem obdarza 47 proc. respondentów (bez zmian w stosunku do rankingu z listopada). 41 proc. respondentów wyraża w stosunku do głowy państwa nieufność (więcej o 3 punkty proc.).

Reklama

Drugie miejsce dla Hołowni

Drugie miejsce zajmuje lider Polski 2050 Szymon Hołownia; ufa mu 45 proc. ankietowanych (więcej o 6 punktów proc.), nieufność wyraża 28 proc. (mniej o 3 punkty proc.).

Na trzecim miejscu, z zaufaniem na poziomie 41 proc. (więcej o 5 punktów proc.) znalazł się wiceprzewodniczący PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nieufność do niego deklaruje 39 proc. badanych (mniej o 1 punkt proc.).

Kolejne miejsce zajął premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 39 proc. badanych, czyli o 1 punkt proc. mniej niż w listopadzie. 48 proc. deklaruje nieufność (więcej o 2 punkty proc.).

Pierwszą piątkę polityków cieszących się największym zaufaniem - ze wskazaniem 33 proc. ankietowanych (bez zmian) - zamyka szef PSL Władysław Kosiniak Kamysz. Nie ufa mu natomiast 25 proc. (mniej o 1 punkt proc.).

Reklama

32 proc. deklaracji zaufania zebrał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (więcej o 2 punkty proc.); brak zaufania deklaruje 34 proc. (więcej o 4 punkty proc.).

Szefowi PO Donaldowi Tuskowi ufa 32 proc. respondentów (więcej o 5 punktów proc.), a nie ufa 50 proc. (mniej o 4 punkty proc.).

Zaufanie do prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 31 proc. ankietowanych (więcej o 2 punkty proc.). Nie ufa mu 57 proc. ankietowanych (więcej o 1 punkt proc.) - co jest najwyższym wskazaniem poziomu nieufności spośród wszystkich polityków uwzględnionych w sondażu CBOS.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski cieszy się zaufaniem 29 proc. respondentów (mniej o 1 punkt proc.); nie ufa mu 34 proc. badanych (więcej o 1 pkt proc.).

Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro może liczyć na zaufanie 29 proc. ankietowanych (więcej o 1 punkt proc.); nieufność deklaruje 51 proc. (o 2 punkty proc. więcej).

Kolejne miejsca w rankingu przypadło marszałek Elżbiecie Witek, ufa jej 26 proc. ankietowanych (więcej o 2 punkty proc.); nie ufa - 34 proc. (więcej o 1 punkt proc.).

W przypadku Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) 24 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie (mniej o 1 punkt proc.), a 36 proc. - nieufność (więcej o 3 punkty proc.).

Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu ufa 23 proc. ankietowanych (mniej o 1 punkt proc.); nieufność wyraża 33 proc. (mniej o 1 punkt proc.).

22 proc. ankietowanych ma zaufanie do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego (bez zmian), nie ufa mu 26 proc. (mniej o 1 punkt proc.).

Szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu ufa 21 proc. badanych (bez zmian), a nie ufa 31 proc. (bez mian).

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk może liczyć na zaufanie 20 proc. (więcej o 2 punkty proc.), a nie ufa 27 proc. (bez zmian).

Współprzewodniczącemu Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 19 proc. badanych (więcej o 3 punkty proc.), nie ufa mu 27 proc. badanych (mniej o 2 punkty proc.).

18 proc. badanych ufa wicepremierowi Jackowi Sasinowi (mniej o 1 punkt proc.), nieufność wyraża w stosunku do niego 45 proc. (bez zmian).

Henrykowi Kowalczykowi, wicepremierowi i ministrowi rolnictwa, ufa 12 proc. badanych, nie ufa mu 14 proc. Kowalczyk nie był uwzględniony w poprzednim badaniu.

Lider rankingu nieufności - Jarosław Kaczyński

W grudniu liderem rankingu nieufności jest Jarosław Kaczyński (57 proc. nie ufa mu; to wzrost o 1 pkt proc.). Na drugim miejscu pod względem nieufności jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (51 proc. nieufności; wzrost o 2 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazł się lider PO, b. premier Donald Tusk (50 proc. badanyh nie ufa mu, spadek o 4 pkt proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode (metodami CAPI, CATI, oraz CAWI) na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie przeprowadzono w dniach 29 listopada - 12 grudnia na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).