Zapis w noweli ustawy o cudzoziemcach (która czeka na rozpatrzenie przez Senat) nakłada na podmiot powierzający pracę obowiązek zapewnienia cudzoziemcowi miesięcznego wynagrodzenia za świadczoną pracę na poziomie co najmniej minimalnym (od stycznia 2022 r. to 3010 zł brutto). Co istotne, takie wynagrodzenie ma być należne bez względu na podstawę zatrudnienia i może pochodzić od kilku pracodawców.
Reklama
– Celem ustawodawcy, zgodnie z intencją wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy, było zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego cudzoziemcom – komentuje Kinga Kowalska-Szura, adwokat w kancelarii B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy. Dodaje, że rodzi to jednak ryzyko niekorzystnego traktowania innych pracowników w tym samym zakładzie pracy, na analogicznych stanowiskach. – Stąd zarzut, że takie działanie pracodawcy będzie stanowiło dyskryminację w stosunku do pracowników polskich, co ciekawe – dopuszczalną w świetle nowych przepisów – zaznacza Kinga Kowalska-Szura.
Reklama