Prezes spółki nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień - przekazała prokuratura. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Prezesowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - dodał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Reklama

Cel inwestora: przeciwdziałania COVID-19

Reklama

Chodzi o sprawę z sierpnia 2020 roku, kiedy spółka MS King rozpoczęła budowę 10 budynków dwukondygnacyjnych na działce usytuowanej w Mechelinkach (woj. pomorskie, pow. pucki). Jak ustalono, inwestycja prowadzona była wbrew przepisom - zaznaczył dział prasowy PK.

W oświadczeniu złożonym w Starostwie Powiatowym w Pucku, jako cel budowy inwestor wskazał przeciwdziałanie Covid-19, powołując się na przepis art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jednak, jak zaznaczył dział prasowy, cel ten nie został w racjonalny sposób uprawdopodobniony przez inwestora.

Działka, na której realizowano inwestycję, usytuowana jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych i krajobrazowych. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mechelinki teren ten jest oznaczony jako zieleń nieuporządkowana z zakazem budowy. Działka położona jest na obszarze szczególnie zagrożonym powodzią w rozumieniu Prawa wodnego. Rozpoczęcie robót budowlanych bez uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego narusza przepisy tej ustawy, a takiego zezwolenia inwestor nie pozyskał - podsumowała prokuratura.

W toku śledztwa, równolegle do działań karnych, prokurator zainicjował postępowanie administracyjne. Wniósł o wstrzymanie robót budowlanych prowadzonych w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, wskazując na brak podstaw do uznania, że inwestycja podlega ochronie wynikającej z art. 12 powołanej ustawy. Na mocy decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego roboty budowlane zostały wstrzymane - wskazała prokuratura.