Chodzi o projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026. Projektowane rozporządzenie "stanowi kontynuację dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie" - przekazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Reklama

Jak wskazano na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie ustawą z grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, "ustalając na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego", uwzględniając istniejące standardy międzynarodowe w tym zakresie.

"Obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1833) zgodnie ze swoim tytułem obejmuje lata w nim wymienione" - wyjaśniono w OSR. Dodano, że niezbędne jest zatem wydanie nowego rozporządzenia na lata 2022–2026.

Dyrektywy unijne

Zwrócono uwagę, że należy uwzględnić wskazania zawarte w treści "Komunikatu Komisji zgodnie z art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego Harmonogram czasu letniego 2021/C 149/01".

Jak wyjaśniono, dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego nakłada na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przejścia w danym roku kalendarzowym na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu do czasu standardowego (tzw. "czasu zimowego") w ostatnią niedzielę października.

Zmianę czasu stosuje się w ok. 70 krajach na całym świecie. W Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie zmieniają czas tego samego dnia, ale o różnych godzinach, w zależności od strefy czasowej.

W Europie czasu nie zmienia tylko Islandia, Białoruś i Rosja. Czas letni i zimowy stosuje większość Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz część Australii. Stosowany jest on też w niektórych regionach Kuby, Argentyny, Chile, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju – w zależności od regionu. Zmiana czasu, poza pojedynczymi przypadkami, nie obowiązuje praktycznie w całej Azji i Afryce - przekazano.