Z takim wzrostem inflacji mieliśmy ostatnio do czynienia w maju 2001 roku. Wtedy inflacja wyniosła 6,9 procent rok do roku.

GUS zwraca uwagę, że w październiku br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik CPI) ponownie znalazł się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie 2,5 proc. plus/minus 1 punkt procentowy.

We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z wrześniem miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 5,9 procent.

Reklama

Co podrożało najbardziej?

Z danych GUS wynika, że w październiku br. w ujęciu rocznym najmocniej wzrosły ceny oleju napędowego - o 34,5 proc., benzyny - o 31 proc. oraz gazów ciekłych i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu - o 53,1 proc. Dwucyfrowe wzrosty dotyczyły również gazu i opału, o odpowiednio 16,1 i 18,3 proc. Opłaty za wywóz śmieci podrożały o 18,5 proc.

W minionym miesiącu o 18,8 proc. więcej rok do roku trzeba było również zapłacić za mięso drobiowe, ceny tłuszczów roślinnych wzrosły w tym czasie o 15,5 proc. Wskaźnik żywności ogółem wzrósł w październiku br. o 4,7 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca przed rokiem.

Reklama

GUS podał, że w październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 2,0 proc.), transportu (o 2,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,2 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,49 p. proc., 0,23 p. proc. i po 0,13 p. proc.

Niższe ceny w zakresie łączności (o 0,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

Z listopadowej projekcji przygotowanej przez Narodowy Bank Polski wynika, że inflacja w tym roku wyniesie 4,9 procent, w 2022 roku 5,8 procent, a w 2023 roku 3,6 procent.