Jakie propozycje padają z ust polityków w kontekście rynku mieszkaniowego i kto będzie mógł z nich skorzystać? Jakie różnice zachodzą w procesie nabywania nieruchomości po wejściu w życie programu kredytów hipotecznych bez wkładu własnego?

Reklama

Polski Ład a kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

W maju 2021 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił plany rządu na pakiet postpandemicznych reform naprawczych. Ów pakiet przyjął nazwę Polskiego Ładu. Listę zmian obejmować ma prawo podatkowe, szkolnictwo, system zdrowia, cybernetykę i przedsiębiorczość, a także rynek mieszkaniowy. Warto zwrócić uwagę na propozycje dotyczące tego ostatniego. Do tej pory nieruchomość nabyć można było, posiadając odpowiednio wysokie zabezpieczenie. Tradycyjnie wynosi ono 10% wartości nabywanego domu lub mieszkania. I tak w ramach przykładu, kupując mieszkanie za 200 000zł, trzeba mieć do dyspozycji 20 000zł. Taka forma zabezpieczenia znana jest jako wkład własny. Nie dysponując żadnym wkładem własnym, ciężko jest zdobyć pieniądze w banku na zakup nieruchomości. Można zrozumieć banki, które w ten sposób gwarantują sobie spłacalność udzielonego klientowi kredytu. Polski Ład sugeruje zmiany w tej dziedzinie. Na czym one mają polegać? Klient będzie mógł ubiegać się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, nie ponosząc żadnego wkładu własnego. Gwarantem spłacalności zadłużenia ma być państwo. W razie problemów finansowych klienta ma ono wpłacać określone środki pieniężne bezpośrednio bankowi. Gwarancja państwowa ma jednak pewne granice. Wyznacza ją kwota oscylująca wokół 100 000zł. W ten sposób rząd planuje pomóc młodym rodzinom w zdobyciu i utrzymaniu własnego kąta, bez zwiększenia ryzyka dla banku. Polski Ład to nie tylko żyrowanie kredytu hipotecznego. Pomysł Prawa i Sprawiedliwości to również dopłaty do mieszkań. Warto na nich chwilkę się zatrzymać.

Dopłaty do kredytów hipotecznych w ramach Polskiego Ładu

Reklama

Polski Ład to nie tylko poręczenie państwa w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego przez osobę ubiegającą się o skorzystanie z programu. To również dopłaty do mieszkania udzielane takim osobom. Pomoc ta uzależniona jest jednak od wielkości rodziny. Rodziny z dwójką dzieci będą mogły liczyć na sumę równą 20 000zł dofinansowania. Natomiast na trzecie dziecko ta kwota ma wynosić około 60 000zł. Widać jak na dłoni, że ów program pomocy ma silne konotacje z programem demograficznym. W domyśle ma zachęcić rodziny do posiadania większej ilości dzieci. Czy zda to egzamin? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości. Warto podkreślić dwie rzeczy. Suma dopłat ma nie przekraczać pewnego pułapu i wynosić ma on 100 000zł. Wpłacane będą one bezpośrednio instytucji finansowej, która udzieliła kredytu hipotecznego. W ten sposób regulowane będą należności z pewnym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie szybsze spłacenie kredytu mieszkaniowego w banku.

Reklama

Nowy Polski Ład - bony mieszkaniowe

Forma pomocy rodzinom, które pragną pójść na swoje będzie rozmaita. Poza podstawowym poręczeniem państwa, możliwe będzie również zdobycie bonów mieszkaniowych. Bazować one będą na specjalnym kodzie, które wręczać się będzie bankowi. Z różnych źródeł wiadomo, że bony te dzielić się mają na dwie kategorie. Pierwsza z nich to tak zwane bony społeczne. Komu będą one udzielane? Wszystkim osobom, których nie stać na hipotekę. Mowa tu o parach, których dochody są bardzo niskie i nie mają dzieci. Środki przyznawane w formie bonu społecznego niestety nie będzie można upłynnić w zakupie mieszkania. Możliwa jest jedynie partycypacja w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. To od TBS-ów możliwe będzie wynajęcie mieszkania. Bony mieszkaniowe poświęcone będą rodzinom z dziećmi i będzie możliwe wykupienie mieszkania za ich pośrednictwem. Kwoty, na jakie mają one opiewać, wahać się mają od 55 do 145 000zł. Jedyną determinantą decydującą o wysokości bonu mieszkaniowego jest ilość dzieci w rodzinie i wysokość jej dochodów.

Kredyt na co najmniej 15 lat. Czy możliwa wcześniejsza spłata?

Nowy Ład określa zasady ubiegania się o kredyt hipoteczny bez ponoszenia żadnego wkładu własnego. Niestety ludzie dysponujący większą ilością gotówki i myślący o szybszej spłacie takiego kredytu obejdą się smakiem. Projekt ustawy o kredycie hipotecznym bez wkładu własnego precyzuje okres spłacania takiego kredytu przez konsumenta. Ma on liczyć co najmniej 15 lat. W myśl tej ustawy, jeśli czas spłacania będzie przypadkiem krótszy, państwowe poręczenie kredytu hipotecznego nie będzie możliwe i w razie czego państwo nie pomoże w spłaceniu zadłużenia w banku. To byłaby niezwykle niekomfortowa sytuacja dla klienta banku, który przechodzi mimowolnie gorszy okres finansowy. Jeszcze raz warto powtórzyć, w ramach nowego ładu kredyt hipoteczny bez wkładu własnego możliwy jest wtedy i tylko wtedy, gdy okres spłacania zadłużenie jest nie mniejszy niż 15 lat.

Warunki kredytu hipotecznego i finansowanej nieruchomości - kredyt mieszkaniowy w Polskim Ładzie

Czytając niniejszy artykuł, można zadawać sobie pytania o warunki uzyskania takiego kredytu. Istnieją cztery główne wymogi, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego lub finansowej nieruchomości. Pierwszym z brzegu warunkiem jest koszt owej nieruchomości. Dla każdego regionu funkcjonować będą określone limity kredytowe. Warto zapoznać się z ich wytycznym, aby później nie żałować. Kolejną kwestią jest wiek pożyczkobiorców. Cały ten program dedykowany jest ludziom młodym, bo wiek jego uczestników nie może przekraczać lat 40. Niemniej istotną kwestią jest waluta, w której zaciągany jest kredyt hipoteczny. Musi on być zaciągany w polskich złotych. Nie obejmuje on kredytów zaciąganych w euro, frankach, funtach czy dolarach. Tylko i wyłącznie polska waluta brana jest pod uwagę. Wspomnieliśmy w powyższym akapicie o terminie spłacania kredytu. Podkreślmy jeszcze raz, iż wynosić ma on nie mniej niż 15 lat.

Kto może skorzystać z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego?

Z kredytu hipotecznego bez ponoszenia kosztów własnych skorzystać będą mogły rodziny z dziećmi. Wiek pożyczkobiorców powinien w myśl legislatorów wynosić od 20 do 40 lat. Osoby ubiegające się o partycypacje w programie mieszkaniowym polskiego ładu powinny również odznaczać się zdolnością kredytową. To warunek niezbędny, jeśli chodzi o poręczenie takiego kredytu. Prócz młodych małżeństw program ten obejmować ma również osoby samotne, które wychowują co najmniej jedno dziecko i osoby z poświadczoną niepełnosprawnością. Wniosek o państwowe poręczenie kredytu hipotecznego mogą składać osoby, które szukają mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym. Złożyć go mogą również ludzie, którzy planują postawić swój własny dom. Warto zapoznać się z podstawowym kryterium i wyczekiwać zmian w ustawodawstwie. Ostrożne szacunki wspominają o starcie programu w roku 2023. Warto być na bieżąco i śledzić zmiany zachodzące w kontekście rynku mieszkań.