W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 6,6%, a towarów sięgnął 5,6%. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,8% i +0,6%.

Reklama

"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,7%), transportu (o 1,2%), odzieży i obuwia (o 3,1%) oraz łączności (o 2,3%) które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 pkt proc i po 0,12 pkt proc. " - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 18,5%), mieszkania (o 6,4%) oraz żywności (o 4,2%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,65 pkt proc., 1,60 pkt proc. i 1,03 pkt proc. , podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r

Reklama