Wprowadzenie nowego świadczenia dla osób wychowujących dzieci przewiduje ustawa o RKO, którą w piątek przyjął Sejm. Jego uzyskanie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego, ale nie oznacza to, że będzie przysługiwać bez żadnych warunków. Najważniejszy to wiek dziecka, bo pieniądze będą przyznawane, gdy będzie między 13. a 36. miesiącem życia.
Reklama
Pomoc finansowa będzie wypłacana na drugie i kolejne dziecko w rodzinie spełniające to kryterium wieku. Świadczenie będzie wynosić 12 tys. zł, ale rodzic będzie mógł zdecydować, czy będzie chciał je otrzymywać przez dwa lata w wysokości po 500 zł miesięcznie, czy przez rok w kwocie 1000 zł. Będzie też mógł raz zmienić swoją decyzję w tej sprawie. Analogicznie, jak ma to miejsce przy świadczeniu wychowawczym oraz świadczeniu 300+, w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem kapitał będzie dzielony między matkę i ojca na pół.