Przedsiębiorcy są pesymistami w ocenie tego, co może się dziać w gospodarce w najbliższym roku. Prawie połowa z nich spodziewa się pogorszenia sytuacji. Ta dość ponura wizja jest zaskakująca w zderzeniu z oceną sytuacji własnej firmy. Zaledwie 5 proc. przedsiębiorców ocenia ją jako trudną, a aż połowa badanych - jako dobrą.

Reklama

Jakie największe problemy mają przedsiębiorcy? Zdecydowanie najczęściej wymieniali oni wahania kursu złotego (20 proc.) oraz wzrost kosztów kredytu i spadek indeksów giełdowych (po 10 proc.). Natomiast jako czynnik, który pozytywnie wpłynął w ostatnim czasie na sytuację firm, najczęściej (18 proc.) wymieniano spadek cen ropy naftowej.

Badanie przeprowadzono na przełomie października i listopada, gdy w mediach było już bardzo wiele informacji, że czeka nas spowolnienie gospodarcze. Badanie objęło 479 losowo wybranych małych firm i 73 średnie.