W piątkowym spotkaniu z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim i wiceszefem tego resortu Maciejem Wąsikiem ma wziąć udział szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski i pozostali sygnatariusze porozumienia z 8 listopada 2018 r. Porozumienie podpisane pomiędzy szefami związków zawodowych działających w służbach podległych MSWiA oraz ówczesnym ministrem SWiA Joachimem Brudzińskim zakończyło kilkumiesięczny protest.

Reklama

Policjanci zniecierpliwieni

W dokumencie zawarto szereg zobowiązań, m.in. zapis dotyczący tego, że przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 "ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń".

"Brak wyraźnych deklaracji rządu w sprawie realizacji programu zagwarantowanego porozumieniem sprzed 3 lat oraz rosnące wśród policjantów zniecierpliwienie spowodowały, że szef NSZZ Policjantów (Rafał Jankowski - PAP) postawi ministrowi ultimatum – albo od przyszłego roku ruszy program wraz z podwyżkami dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, albo dojdzie do powtórki protestu z roku 2018" - poinformowało w środę biuro prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Reklama

Związkowcy zaznaczyli, że "z konsultacji przeprowadzonych wewnątrz NSZZ Policjantów wynika, że jeśli piątkowe spotkanie nie przyniesie jednoznacznej odpowiedzi w sprawie Programu Rozwoju, NSZZ Policjantów uzna to za naruszenie zapisów porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. i w trybie pilnym podejmie decyzje uruchamiające akcję protestacyjną" - wskazano w komunikacie NSZZ Policjantów.

Konsultacje z resortem finansów

Jak wynika z informacji portalu infosecurity24.pl, program został już przygotowany, ale trwają konsultacje z resortem finansów w tej sprawie.

Porozumienie pomiędzy stroną społeczną a MSWiA w listopadzie 2018 roku podpisali szefowie: NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Związek Zawodowy Strażaków "Florian", Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" oraz ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński.