Jaki jest sens odbudowy Pałacu Saskiego?
Reklama
Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP: To wypełnienie zobowiązania prezydenta z 11 listopada 2018 r. Prezydent podpisał wtedy deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie jako swoistego pomnika obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Odbudowa ma wymiar symboliczny, ale nie mniej ważne są też funkcje publiczne i użytkowe. Chodzi o gmachy, które są świadectwem historii, od Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przez wiek XIX, ze szczególnym uwzględnieniem II Rzeczypospolitej, także symbolem wielkości i tragedii losów Rzeczypospolitej. To nawiązanie do ciągłości dziejów. A z drugiej strony pokazanie, że Rzeczpospolita czerpie ze swojego dziedzictwa, budując nowoczesne państwo, bo budynki zachowają historyczną formę, ale będą zbudowane według nowoczesnych standardów i będą wypełniać nowoczesne funkcje publiczne. I wreszcie, odbudowa pałacu będzie dokończeniem odbudowy stolicy zniszczonej podczas II wojny światowej.
Jakie instytucje będą tam ulokowane?
Odbudowany zostanie nie tylko Pałac Saski, ale cała zachodnia pierzeja placu Piłsudskiego, w tym kamienice przy ulicy Królewskiej oraz pałac Brühla. W kamienicach przy Królewskiej znajdzie siedzibę Mazowiecki Urząd Wojewódzki, który opuści warszawski ratusz. Pałac Brühla, dawniej siedziba ministerstwa spraw zagranicznych, zostanie siedzibą Senatu, dziś pracującego w budynkach należących do Sejmu. Natomiast Pałac Saski będzie to ogromna przestrzeń dla instytucji edukacyjnych i instytucji kultury. Będzie ona dostępna dla wszystkich obywateli.
Ile to będzie kosztowało?
Obecnie koszt jest szacowany na ok. 2 mld 450 mln zł. Kwoty, które pojawiały się w dotychczasowych dyskusjach – kilkuset milionów złotych – przedstawiały inne przedsięwzięcie. Gdy w czasach Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy podjęto decyzję o odbudowie i później – kiedy nawet rozpoczęto prace, dokonując odkrywek archeologicznych – szacowano koszty odbudowy samego tylko Pałacu Saskiego.
To bardzo duża suma.
Należy sobie zdać sprawę, że mówimy o odbudowie całego fragmentu miasta stołecznego. To przedsięwzięcie o ogromnej skali. Te koszty są rozłożone na lata. W uzasadnieniu ustawy jest zapis o 10-letnim finansowaniu. Marszałek Stanisław Karczewski, wielki orędownik odbudowy, podczas uroczystości przekazania przez prezydenta Andrzeja Dudę pani marszałek Elżbiecie Witek projektu ustawy dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego wyraził nadzieję, że 11 listopada 2028 r. inwestycja zostanie zakończona.