"Informujemy, że w dniu 16 lipca 2021 r. […] na dzień 2 września 2021 r. godz. 10.00 sala 'A' został wyznaczony termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego" - czytamy na stronie Sądu Najwyższego.

Reklama

W maju Izba Cywilna Sądu Najwyższego, obradująca w pełnym składzie, nie przyjęła uchwały dotyczącej zagadnień prawnych związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Izba zwróciła się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Rzecznika Praw Dziecka. Nowy termin nie został wówczas wyznaczony.