Na konferencji w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych Ziobro podkreślał, że działający od 1 lipca br. całkowicie elektroniczny e-KRS to "sukces w rewolucji cyfrowej w dziedzinie, która ma szczególne znaczenie da polskich przedsiębiorców".

Reklama

Jak wskazywał, dzięki nowej platformie czynności, które wcześniej przedsiębiorcy musieli realizować w ramach "biurokratycznej mitręgi", teraz będzie można wykonać w wygodny sposób przed komputerem we własnym domu. Minister podkreślił, że nowy system będzie działał dużo szybciej, a ponadto będzie mógł korygować ewentualne uchybienia i błędy. Mamy do czynienia ze zdecydowanym przyspieszeniem, ułatwieniem, uczynieniem pracy polskiego przedsiębiorcy dużo bardziej komfortową - mówił.

"Zostawimy e-KRS zinformatyzowany"

Jest to ciąg dalszy naszych prac związanych z sukcesem w tej dziedzinie, jaką jest informatyzacja obszaru sądownictwa związanego z polskim biznesem. W 2018 r. (...) dokonaliśmy pierwszego przełomu, kiedy umożliwiliśmy realizację szeregu czynności drogą elektroniczną. O skali zapotrzebowania świadczy fakt, że tylko w zeszłym roku trafiło do przedsiębiorców 30 mln wniosków - więc jest to ogromna skala. Można powiedzieć, że zastałem KRS papierowy, a zostawimy (...) e-KRS zinformatyzowany - powiedział minister.

Chcemy, aby Polska stawała się państwem dużo bardziej przyjaznym dla polskich przedsiębiorców - podkreślił.

Katalog e-usług związanych z rejestrem obejmuje składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie pism procesowych do sądu rejestrowego, zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, elektroniczną korespondencję z sądem rejestrowym, przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru oraz udostępnianie informacji o podmiocie wpisanym do KRS.