Przypomnijmy, członkowie KRS otrzymują dietę za każdy dzień przepracowany na rzecz rady. Niektórzy z nich jednak znaleźli sposób, żeby zarabiać więcej, niż to było zazwyczaj. Zamiast, jak to było wcześniej zwyczajowo przyjęte, pracować w komisjach działających w radzie w tych dniach, kiedy wypadają posiedzenia plenarne, zaczęli spotykać się w innych terminach.
Reklama