W trakcie kongresu prezes Jarosław Kaczyński poruszył kwestię nepotyzmu, jaki pojawił się wśród niektórych członków ugrupowania. Następnie przyjęto uchwałę zakazującą najbliższej rodzinie posłów i senatorów PiS m.in. zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Reklama

Przypadki nepotyzmu w naszych szeregach rzucają cień na całą naszą formację. Podważają jej wiarygodność. Kwestionują fundamentalną dla Prawa i Sprawiedliwości zasadę, że uprawianie polityki rozumiemy jako służbę w interesie dobra wspólnego, jako pracę na rzecz pomyślności Rzeczpospolitej i jej obywateli, a nie jako sposób na osiąganie własnych korzyści - głosi uchwała, którą opisuje Polska Agencja Prasowa.

"Współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów"

Uchwała przewiduje, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ponadto - zgodnie z uchwałą - zakazuje się zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa członków najbliższej rodziny posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości - to jest ich współmałżonków, dzieci, rodzeństwa oraz rodziców.

W uchwale zaznaczono, że powyższe nie obejmują osób, które zostały "zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

"Polski model dobrobytu"

W uchwale wskazano ponadto, że PiS w 2015 r. zaczął realizację wielkiego, kompleksowego programu przebudowy polskiego życia. W wymiarze społeczno-ekonomicznym polega on - napisano - na wprowadzeniu Polski na ścieżkę trwałego, dynamicznego, zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest stworzenie polskiego modelu państwa dobrobytu oraz uzyskanie przez mieszkańców naszego kraju takiego poziomu i jakości życia, jakimi cieszą się obywatele najzamożniejszych państw europejskich - czytamy.

Jak zaznaczono, na tej drodze PiS osiągnęło wiele sukcesów, ale "niestety nie upilnowaliśmy się też przed błędami i niedociągnięciami". Nie ustrzegliśmy się również przed pokusami, które niesie ze sobą sprawowanie władzy - głosi uchwała.

Czerwińska: Kilka uchwał podczas Kongresu

Reklama

Delegaci Kongresu PiS postanowili, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS, nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa - potwierdziła rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Jak dodała, zakaz dotyczy też zatrudniania w spółkach SP członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS.

Rzeczniczka PiS przekazała, że podczas Kongresu PiS delegaci podjęli kilka uchwał. Jedna z nich odnosi się do programu, który podjęto w 2015 roku. - Wielki, kompleksowy program przebudowy polskiego życia. Osiągnęliśmy na tej drodze wiele sukcesów, jednak zdarzyły się nieliczne przypadki pokus, przed którymi być może niektórzy nie zdołali się ustrzec - zaznaczyła Czerwińska. Dlatego, jak dodała, "delegaci postanowili, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS, nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa".

Czerwińska podała, że kolejna uchwała podjęta na Kongresie dotyczy spraw polskiego rolnictwa. Troskę o wieś i rolnictwo konsekwentnie realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości i jest ona w sercu Polskiego Ładu. Uchwała odnosi się do tego, w jaki sposób będziemy te cele realizować - wskazała rzeczniczka PiS.

Następna z podjętych uchwał odnosi się do Polskiego Ładu. Omawiamy, przed jakimi wielkimi wyzwaniami stoi obecnie Polska. Chcemy nadrobić właśnie ten dystans w poziomie jakości życia, jaki dzieli mieszkańców Polski od obywateli państw Europy Zachodniej – podkreśliła Czerwińska.

Wspólnie zdecydowaliśmy, że chcemy informacje i prawdę o Polskim Ładzie przekazywać Polakom, dlatego zobowiązuje się struktury partii do aktywnego propagowania założeń Polskiego Ładu - dodała.

W czasie Kongresu podjęto również uchwałę upamiętniającą setną rocznicę wybuchu III powstania śląskiego. W kolejnej uchwale odniesiono się do sytuacji na Wschodzie i agresywnych działań Federacji Rosyjskiej.

Wszystkie te teksty będą oczywiście opublikowane na naszych stronach – podkreśliła Czerwińska.

Poinformowała, że "wszystkie uchwały jakie były podejmowane były podejmowane jednogłośnie, jednomyślnie". Wielki aplauz dla wszystkich uchwał - dodała.