Spodziewamy się znaczącego spadku inflacji w drugiej połowie roku. Myślę, że czerwiec będzie prawdopodobnie tym miesiącem, w którym inflacja przestanie rosnąć, a zacznie spadać - powiedział Kościński podczas webinaru pt. "Bloomberg Capital Markets Forum: Poland". Podtrzymał też prognozy dotyczące średniorocznej inflacji na poziomie 3,1 proc. w tym roku.

Reklama

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że inflacja konsumencka wyniosła 4,7 proc. r/r w maju br.

Ekonomiści nie wierzą w prognozy rządu i NBP

Według marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie 3,1 proc. w 2021 r., po czym spowolni do 2,8 proc.r/r w 2022 r. i wyniesie 3,2 proc. w 2022 r. (wobec 3,4 proc. w ub.r.).

Ekonomiści spodziewają się, że podwyższony poziomo inflacji pozostanie na dłużej i może przekraczać 4 proc. w całym 2021 roku, a w przyszłym roku również pozostawać poza górną granicą dopuszczalnego odchylenia od celu banku centralnego - 3,5 proc. r/r.