Dzisiaj wchodzą w życie regulacje, które zobowiążą gminy, powiaty i województwa do podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców – w szczególności wśród młodzieży. Taki obowiązek nakłada na nie nowelizacja z 20 kwietnia 2021 r. ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. poz. 1038).
Reklama

Zlikwidować chaos

Nowela uporządkuje zasady tworzenia młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu. Do tej pory te kwestie regulowała ustawa jedynie w przypadku gmin, i to dość lakonicznie.
Dotychczas nie było podstawy prawnej, aby przy sejmiku funkcjonowały młodzieżowe sejmiki województwa analogicznie do tego, jak działają w wielu gminach. Teraz ta bariera prawna zostanie usunięta – wskazuje Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Mimo braku ustawowych regulacji województwa i powiaty starały się jednak powoływać te gremia.
W minionych...
CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>