W przypadku Banku Pekao odpowiedzialność stała się wręcz jednym z czterech filarów – obok klienta, wzrostu i efektywności – nowej strategii „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” na lata 2021–2024. W praktyce oznacza to, że bank chce nie tylko wspierać rozwój gospodarczy, dystrybuując rządowe i unijne fundusze na odbudowę oraz wspierać transformację gospodarczą w przyjaznym dla klimatu kierunku. Bank chce również prowadzić działalność komercyjną i operacyjną w oparciu o czynniki zrównoważonego rozwoju. Tym samym odpowiedzialność biznesu jest realizowana na wielu płaszczyznach – wobec pracowników, rynku, społeczeństwa i środowiska.
Reklama
Pandemia okazała się już swoistym testem zaangażowania Banku Pekao w realizację strategii. Znalazł się on w czołówce instytucji, które obsłużyły największą liczbę wniosków składanych w ramach tarczy 1.0. Wpłynęło ich ponad 47,5 tys., a kwota wypłaconego wsparcia przekroczyła 7 mld zł. Kolejne 4,8 tys. wniosków bank przyjął tylko w ciągu miesiąca od uruchomienia Tarczy 2.0, wypłacając rządową pomoc na prawie 520 mln zł. Dystrybucja środków finansowych pochodzących z tarcz 1.0. i 2.0. PFR to tylko jedno z wielu działań, na jakie zdecydował się bank w czasie pandemii. W maju 2020 r. wdrożył Pakiet Pomocowy SOS dla Kredytobiorców i Pożyczkobiorców, dzięki któremu klienci mogli bezpłatnie ubiegać się o zawieszenie spłaty rat kredytów i pożyczek (nawet do trzech rat kapitałowo-odsetkowych) oraz wprowadził do oferty dla mikroprzedsiębiorstw kredyty obrotowe i pożyczki do 105 tys. zł z gwarancją w wysokości 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Dwa miesiące później wdrożył dodatkowe instrumenty pomocowe: z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), gdzie przedsiębiorcy korzystający z pożyczek na finansowanie wynagrodzeń oferowanych przez ARP mogli skorzystać także z przeznaczonych do tego celu rachunków bankowych oraz usługi Pekao Płace oraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (bezpłatne gwarancje dla MSP w programie COSME). W kolejnych miesiącach zaoferował dopłaty BGK do odsetek kredytów obrotowych, zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, skorzystanie z gwarancji BGK przy wnioskowaniu o produkt eFinancing, oraz nieoprocentowane pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój.
Bank Pekao w czasie pandemii zrealizował także kilka akcji społecznych. Wspólnie z Fundacją Banku Pekao im. dr. Mariana Kantona przekazał 5 mln zł darowizn na rzecz 11 szpitali na zakup sprzętu medycznego. Fundacja zakupiła 23 tys. sztuk maseczek dla szpitali, straży pożarnej i seniorów oraz namioty barierowe chroniące medyków przed zakażeniem.
O odpowiedzialności banku świadczy też szybka reakcja na zmieniające się nawyki klientów w czasie pandemii. Mowa o nowym serwisie transakcyjnym Pekao24 opartym o rozwiązania omni-channel czy usługę Qlips, dzięki której klienci mogą łatwiej zarządzać stałymi opłatami w bankowości internetowej. Bank wdrożył możliwość uiszczania opłat za przejazdy autostradami w aplikacji PeoPay, udostępnił płatności Google Pay oraz otwartą bankowość. Pojawiły się nowe funkcje w serwisie Pekao24 jak wgrywanie polis ubezpieczeniowych czy otwieranie dodatkowych produktów „na klik”. W bankowości dla firm wprowadzono m.in. możliwość prostego i bezpiecznego podpisywania umów oraz aneksów, a także składania dyspozycji i wniosków przez bankowość internetową PekaoBiznes24. Efektem zmian jest wzrost o 22 proc. do 2 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej.
Od stycznia 2021 r. klienci Banku Pekao mogą też założyć firmę bez wychodzenia z domu, a plan na przyszłość to nowe usługi mobilne, m.in. produkty ubezpieczeniowe, inwestycyjne oraz usługi dodane, oparte o open banking. Pekao przenosi sprzedaż do kanałów cyfrowych. Aplikacja mobilna PeoPay, oparta o zautomatyzowane procesy, ma stać się głównym kanałem kontaktu.
Plan na przyszłość to też aktywny udział w zielonej rewolucji Polski, która w ciągu najbliższych 20 lat, według ekspertów banku, może wymagać co najmniej 1,6 bln zł inwestycji. W 2020 r. wartość zielonego i zrównoważonego finansowania w Pekao przekroczyła 8 mld zł. Kwota ta ma istotnie się zwiększyć. Ambicją banku jest bowiem nie tylko organizacja, ale i współuczestnictwo w finansowaniu inwestycji z zakresu transformacji energetycznej. Przykład to opracowane wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nowe warunki finansowe do kolejnej odsłony Kredytu Energooszczędnego realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim. 5 mln zł otrzymają firmy, które przeprowadzają inwestycje zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 25 proc. Tylko część kredytu (minimalnie 16 proc.) jest oprocentowana zgodnie z polityką cenową banku. 84 proc. pożyczanych środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, co zapewnia oprocentowanie na poziomie 0,2 proc. Jeśli projekt podnosi efektywność o więcej niż 60 proc., wówczas kredyt jest całkowicie bezkosztowy.
Udział w transformacji służącej ochronie klimatu to również zrównoważone finansowanie. Bank Pekao został jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji siedmioletnich zielonych obligacji koncernu PKN o wartości 500 mln euro, a wcześniej koordynatorem i dealerem dla koncernu emisji 10-letnich obligacji ESG wartych 1 mld zł. Wpływy netto z emisji zielonych obligacji Orlenu zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów grupy. Bank posiada też pożyczkę ekspresową na cele ekologiczne w ramach akcji „Zadbaj o dobry klimat” na preferencyjnych warunkach (RRSO 8,3 proc. i prowizją 0 proc., kwota 5–50 tys. zł, okres kredytowania: 10 lat). Sposobem na wspieranie ochrony środowiska i promowania ekologicznego podejścia są też ograniczanie zużycia papieru przez przejście na komunikację elektroniczną czy angażowanie się w działania edukacyjne, jak te na rzecz pszczół.
Warto wspomnieć o zaangażowaniu się banku w edukację finansową najmłodszych przez aplikację PeoPay KIDS. Dzięki funkcjom wirtualnych trenerów czy skarbonek uczy ona oszczędzania. Aplikacja jest połączona z bankowością mobilną i internetową rodzica, dzięki czemu i on może sprawować nadzór nad wydatkami dziecka. Po roku od wdrożenia bilans korzystania z bankowości dla dzieci to blisko 50 tys. małych użytkowników, ponad 36 mln zł oszczędności i ponad 68 tys. założonych wirtualnych skarbonek.