Nasz resort klimatu dziś spodziewa się od strony czeskiej projektu porozumienia, którego podpisanie może nas uratować przed milionowymi karami TSUE i pozwoli na kontynuację działalności kopalni w Turowie, która zaopatruje ważną systemowo elektrownię. Z informacji DGP wynika, że Polska już kilka miesięcy temu mogła zażegnać spór, bo już wtedy Czesi słali konkretne wyliczenia kosztów zmniejszających wpływ kopalni.
– Od momentu intensyfikacji podnoszenia tematu przez stronę czeską na przełomie lat 2019/2020 strona polska nie tylko pozostawała w nieustannym kontakcie z Republiką Czeską ws. wpływu działalności KWB Turów, ale również wielokrotnie proponowała szukanie polubownego porozumienia – zapewnia w odpowiedzi na pytania DGP nasz resort klimatu i środowiska.