Ministerstwo przypomina, że we wtorek Buda po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w ramach prowadzonego z KE nieformalnego dialogu na temat prac nad projektem Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Zaznaczono, że umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Reklama

Po wielu spotkaniach z Komisją Europejską wiemy, że określone przez nas priorytety inwestycyjne w wielu miejscach pokrywają się z unijną wizją – podkreślił wiceminister.

Wyjaśniono, że w spotkaniu udział wziął między innymi Erich Unterwurzacher, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Tak będzie wyglądał podział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Podczas spotkania omówiono między innymi kwestie dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwiej Transformacji oraz puli dla regionów po podziale rezerwy dla programów regionalnych.

MFiPR informuje, że Umowa Partnerstwa przewiduje, że około 40 proc. środków z polityki spójności będzie inwestowane w ramach programów regionalnych zarządzanych przez marszałków województw. 75 proc. tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25 proc. przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktów programowych. Finalizujemy negocjacje z marszałkami odnośnie podziału rezerwy. Ostateczny projekt Umowy Partnerstwa będzie zawierał całościową pulę dla programów regionalnych – zaznaczył Buda.

W komunikacie zaznaczono, że z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do Polski trafi około 3,8 miliarda euro. Fundusze zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie. Zaproponowany system zarządzania Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest optymalny, ponieważ łączy z jednej strony dużą autonomię regionów objętych wsparciem, a z drugiej zapewnia silną i efektywną koordynację wsparcie poprzez komponent krajowy - ocenił Buda.